Yvonne - Bjerlev, sommeren 2006

yin.dk
Velkommen
Jeg hedder Yvonne Neseth Eriksen. Dette domæne vil i den kommende tid undergå forandringer. Jeg har tænkt, at det skal bruges til at vise billeder fra et fotoprojekt, der pt. er under planlægning. Idéen er at henlede beskuerens opmærksomhed på den energi, vi binder os til hinanden, til ting, til aktiviteter og til mønstre med. Positivt som negativt. Det er investeringens styrke og tilknytningens art, der er interessant. Et motiv kunne bestå i en person og den genstand, personen er knyttet til, bundet sammen med japansk bondageteknik. Men det kan også være flere personer 'knyttet sammen', fx et band, eller et pengeinstitut udsat for bondage. I det sidste tilfælde må beskueren tænke sig til den anden part i bondagen - sig selv fx.

© 2003 - 2011 | yin.dk - Opdateret 19. juli 2011. Kontakt: Se BusinessBlog